• Bokmanus
  Manus

  Manus, självdisciplin och självförtroende

  Den som har varit observant har sett att det för ett tag sedan tillkom en ny sida här.

  Barcelona forever

  Det beror på att jag någon gång kommer publicera ett ofärdigt, slarvigt, passionerat, ointressant, dåligt, felstavat, grammatiskt oriktigt, riktigt bra manus där.
  Att jag ännu inte har gjort det beror helt enkelt på att jag är en fegis. Rätt och slätt.

  Jag skriver en hel del, men jag skriver för mig själv och visar det inte för någon. På så vis kan jag fortsätta att leva i mina egna världar utan att någon kan påpeka deras orimlighet. Det är dessutom som så, att om du inte visar dina texter för någon kan ingen informera dig om hur fullständigt värdelösa de är. Det är där självförtroendet kommer in i bilden. Jag skriver dessutom aldrig romantik, något detta av någon anledning är. Jag fick helt enkelt en idé, och ibland är idéer svåra att bortse ifrån.

  För att råda bot på det hela kommer alltså ett gammalt manus, ännu ofärdigt, publiceras bit för bit på den nya sidan. Jag kommer skriva nytt, redigera, ta bort och så vidare, allt inför publik. Hur jag egentligen tänkte att detta skulle kunna fungera har jag ingen aning om, men provar man inte så vet man inte.

  Med det sagt är jag inte intresserad av kritik. Jag är av den lastgamla uppfattningen att om du inte har något snällt att säga så håller du tyst. Det behöver inte vara mycket svårare än så.

Translate »